illuminatum Lichtfestival Groningen

lichtfestival

IL·LU·MI·NA·TUM

illuminatum Lichtfestival 

Licht doet iets bijzonders, we hebben het nodig om de wereld om ons heen waar te kunnen nemen. Zonder licht geen wereld. Maar licht doet meer.

De kleur en de intensiteit van het licht bepaalt de wijze waarop wij alles zien. Licht voegt iets toe; het verdiept, verandert en intensiveert onze waarneming. Het geeft inzicht in de manier waarop wij kijken naar alles om ons heen.

Tussen Winterwelvaart en Eurosonic Noorderslag verlichten wij, vanaf 2017, op de donkerste dagen van het jaar Groningen niet alleen met kunstlicht maar ook met ideeën, kennis en alle creativiteit die de stad te bieden heeft, zodat iedereen Gro- ningen daarna in een ander licht zal zien;

januari 2017  Stichting kunstlicht Groningen i.o.

Ype van Gorkum
Piet de Koning
Henk de Vries

groninger museum

Trots op Groningen

 

We weten veel in de universiteitsstad Groningen, we beschikken over kennis op vele gebieden, kennis die de wereld al ruim 400 jaar doet stralen, die het mogelijk maakt om onze omgeving in een ander licht te zien, om diepere inzichten te verkrijgen en weer nieuwe kennis op te doen. Daar zijn wij in Groningen best trots op, maar we schreeuwen dat niet van de daken, daar zijn we veel te veel nuchterlingen voor.

Groningen huisvest vele kunstenaars die nationaal en internationaal naam hebben opgebouwd. Kunstenaars die hun licht la- ten schijnen op de wereld en daarmee de werkelijkheid in een ander perspectief plaatsen. Daar zijn we hier óók best wel trots op, al zeggen we dat niet te hard, dat zou eigenwijs zijn.

Tijdens illuminatum lichtfestival leggen we die bescheidenheid af, brengen wetenschappers en kunstenaars bij elkaar, geven de wereld het mooiste wat de stad te bieden heeft en zijn daar dan ongegeneerd trots op.

Illuminatum· Lichtmaand · Groningen

 
groninger museum

Vijf Installaties in de diepenring

 

Tijdens Illuminatum verenigen wij de wereld van wetenschap en techniek met die van de kunsten.Vijf geselecteerde kunstenaars krijgen de gelegenheid om voor de lichtmaand een kunstwerk te ontwerpen. Zij laten zich voor deze opdracht een week lang inspireren op een Gronings kennisinstituut. Op basis van deze ervaring, passend binnen het thema ‘verlicht · verbeeld · verdiep’, komen de lichtinstallaties tot stand.

De vijf lichtkunstwerken krijgen een plek op water aan de Diepenring en bij het Groninger Museum, deze werken markeren op bijzondere wijze de toegangspoorten tot de binnenstad.

In volgende edities van de lichtmaand kan het aantal installaties worden uitgebreid naar 10, een directe verwijzing naar de 9 muzen en hun moeder Mnemosyne.

panorama Groningen

Vijf voorstellingen

 

Niet alleen nodigen we vijf kunstenaars uit maar ook vijf theatermakers om voor Illuminatum werk te maken. Net als de licht- kunstenaars koppelen we de theatermakers aan een kennisinstelling, ze lopen een week mee en stellen daarna een monoloog, lezing of theaterstuk samen rond een in samenspraak gekozen onderwerp. Ons uitgangspunt is dat theatermakers complexe materie omzetten in heldere theatrale vormen en daarmee het onzichtbare, het onbelichte, zichtbaar maken.

De theatrale presentaties vinden tijdens de lichtmaand in bekende instellingen als Stad- schouwburg en Grand Theatre plaats, maar daarnaast ook op minder voor de hand liggende locaties.

Participatie licht werk

 

Naast de opdrachten aan de kunstenaars en theatermakers wordt de bevolking uit- gedaagd in Illuminatum te participeren. Iedereen kan een idee voor een kleinschalige lichtinstallatie inzenden. Uit de inzendingen selecteren we 20 voorstellen. Deze faciliteren wij om te worden verwezenlijkt.

De kleinschalige installaties zijn te zien op diverse locaties binnen de Diepenring en worden opgenomen in het bij de licht- maand verschijnende programmaboekje en in de wandelroute.Vijf van deze lichtkunstinstallaties krijgen na jurering een bijzondere vermelding.

Binnenstad ondernemers

Middenstand

De winkeliers en horeca-ondernemers in de binnenstad krijgen ook volop de gelegenheid aan Illuminatum deel te nemen. Naast de traditionele kerstversiering kunnen zij hun etalage of etablissement aan- passen aan het thema. Hiermee versterken de ondernemers het beeld dat de stad naar buiten toont en maken zij Illuminatum tot een feest voor heel Groningen.

De middenstand wordt daarnaast uitgenodigd een project te sponseren, gekoppeld aan de 20 projecten uit de bevolking. Sponsoren worden niet alleen genoemd in het programmaboekje maar zullen met een bijzondere etalage ook opgenomen worden in de wandelroute.

wandelroute en rondvaart

Rondvaart

In samenwerking met rondvaartbedrijf Kool willen we in de avonduren boottochten langs de vier grote dynamische lichtinstallaties aan de Diepenring organiseren. De aan het thema aangepaste rondvaart- boten maken als varende kunstlichtobjecten onderdeel uit van het evenement.

De wandelroute en rondvaarten zijn ook terug te vinden in een app, die voortdurend ‘up to date’ wordt gehouden. Aan de app kunnen geluids- en videofragmenten worden toegevoegd die een onderdeel vormen van de lichtkunstwerken. Ook de audio- bestanden die gedurende de rondvaarten worden gebruikt kunnen toegankelijk worden gemaakt op de route-app.

Ten slotte

 

Met Illuminatum kan Groningen met recht trots zijn dat zij een in potentie groot evenement binnen haar stadgrenzen heeft gehaald. De spectaculaire kunstwerken en presentaties zullen een extra stroom be- zoekers in deze anders stille en donkere tijd op gang brengen,

Met Illuminatum schaart Groningen zich in een rij steden als Berlijn (Festivals of lights), London (Lumiere), Helsinki (Lux), Lyon (Fêtes des Lumières), Gent (Light Festival), Praag (Signal Festival), Amsterdam (Light festival) en Eindhoven (Glow), die allen het licht in de donkere tijd omarmen en zich- zelf in de spotlight zetten.

Van 16 december 2017 tot en met 14 januari 2018 toveren wij Groningen voor de eerste keer om in een grootse lichtstad. Steun ons en help Illuminatum mogelijk te maken!