Thuis in Hoogeveen

Theatraal inburgeren in Hoogeveen

Thuis in Hoogeveen is een theaterproject van 3 maanden met 20 statushouders in de gemeente Hoogeveen en De Wolden. Met als eind een theatervoorstelling

Loods 13 theatermakers onder leiding van Eva Wortmann

  • Maarten Smit
  • Floortje Ernst
  • Robert van der Tol
  • Christian Wijnholds
  • Piet de Koning
  • Dani Heres Domingues

"asielzoekers"maken theatervoorstelling

Loods13 slaat samen met de gemeenten Hoogeveen en De Wolden en de provincie Drenthe de handen ineen om ‘Thuis in Hoogeveen’ in het inburgeringsprogramma van de nieuwkomers op te nemen. Het maken van een theatervoorstelling wordt als middel ingezet om 20 nieuwkomers hun eigen kracht te laten (her)ontdekken en hun vaardigheden en talenten in onze maatschappij te leren inzetten. Daardoor zal hun zelfvertrouwen groeien en wordt het makkelijker om hun plek te vinden in de Hoogeveense samenleving.

Theatermakers integreren deelnemers met toneelstuk.

In de periode van september 2016 tot en met november 2016 wordt met 20 nieuwkomers een spectaculaire theatervoorstelling gemaakt in een leegstaand pand in Hoogeveen. Loods13 is door de gemeenten als partner benaderd omdat artistiek leider Eva Wortmann ruime ervaring heeft met theaterwerkplaatsen voor doelgroepen met verschillende problematieken. 

Het succes van dit project staat en valt met de bezieling en het geduld van de makers en de gelijkwaardige positie van waaruit ze samenwerken met de nieuwkomers. De theatermakers kruipen in de huid van de asielzoeker, werken vanuit de mogelijkheden in plaats vanuit de tekortkomingen. Met veel geduld, vertrouwen en doorzettingsvermogen spelen de nieuwkomers uiteindelijk in de theatervoorstelling of werken ze mee achter de schermen, iets wat ze vaak nog nooit hebben gedaan. Loods13 vindt het proces belangrijker dan het eindproduct (is de voorstelling), maar de artistieke kwaliteit van de voorstelling is groot. 

De theatrale ontwikkeling van de deelnemers gaat hand in hand met hun persoonlijke ontwikkeling. Een ander belangrijk punt is dat ‘Thuis in Hoogeveen wordt geïntegreerd in het gehele inburgeringstraject van de gemeenten Hoogeveen en De Wolden, waardoor de opgebouwde kennis, ervaringen en successen worden meegenomen in het vervolgtraject van de inburgering.

Een spannende en leerzame onderneming die ze helpt bij het integreren in de Hoogeveense samenleving.

http://loods13.nl/thuis-in-hoogeveen/

eten met hollanders

Gezamenlijk Eten met Nederlanders.

In Thuis in Hoogeveen werkt Loods13 samen met zes theatermakers. De deelnemers geven zelf de voorstelling vorm, schaven tijdens dit proces hun Nederlands bij en krijgen hulp om contact te maken met hun Nederlandse buurtgenoten. Want Loods13 wil niet alleen dat er in december een fantastische theater diner voorstelling staat, maar is er met name op uit om het echte contact tussen deze nieuwkomers en de Hoogeveners te stimuleren.

thuis in Hoogeveen
Thuis in Hoogeveen Theatervoorstelling